Folkemøtet om kommuneplanen avlyses

På bakgrunn av koronasituasjonen har planavdelingen i Eidsvoll kommune dessverre ikke mulighet til å avholde folkemøte om forslag til ny kommuneplan.

En egen presentasjon av kommuneplanen

Planavdelingen har derfor gjort tilgjengelig en presentasjon som omhandler de viktigste momentene ved forslaget til ny kommuneplan, - en presentasjon som var tiltenkt visning i det nå avlyste folkemøtet. 

Utvidet tilgjengelighet for publikum

Det er viktig å sikre fremdriften i kommuneplanarbeidet, derfor ønsker planavdelingen å kompensere for det avlyste folkemøtet med å åpne opp for utvidet tilgjengelighet på telefon for eventuelle spørsmål til kommuneplanen.

Utvidet telefontilgjengelighet for spørsmål rundt kommuneplanen er

  • onsdag 25. mars og torsdag 26. mars, kl. 17.00-19.00 begge dager.
  • Ring oss på tlf.nr.: 66107139 / 66107154

Vi minner om muligheten til å komme med skriftlige innspill til kommuneplanen innen fristen fredag 17. april.

Høringsdokumentene til kommuneplanen er tilgjenglig her.


Publisert: 24.03.2020 16:19
Sist endret: 24.03.2020 19:46