Fond for skolebarn til å besøke Eidsvollsbygningen

Fondet er et gammelt legat, som for en del år siden ble omgjort til fond. Fondet har et grunnbeløp, og det er fjorårets renter som deles ut til søkere. De siste årene har rentenivået vært svært lavt, og det ble i 2019 derfor bestemt at utdeling skulle skje hvert tredje år, slik at beløpet for utdeling ble høyere.

  • Neste tildeling blir i 2022.

Søknadsfrist er alltid 15. mars i søknadsåret, og det vil bli lagt ut informasjon om søknadsprosess på nettsidene til Eidsvoll1814 og Eidsvoll kommune tidlig samme år. 


Publisert: 01.09.2020 12:59
Sist endret: 02.09.2020 09:08