Fond til støtte for skolereiser til Eidsvollsbygningen

Eidsvoll kommune disponerer et fond som  det kan søkes støtte fra til skoleklasser utenfor Oslo og Akershus som ønsker å besøke Eidsvollsbygningen. Det er ikke store beløp som blir tildelt, da det kun er 90 % av rentene for de tre siste årene som kan deles ut. Søknad, med et enkelt budsjett, sendes post@eidsvoll.kommune.no innen 15. mars 2022 kl 1530. Tildelt beløp utbetales etter dokumentert gjennomført besøk.


Publisert: 07.01.2022 08:48:54
Sist endret: 24.01.2023 23:43