Innhold

Forbud mot bruk av vannscootere

Eidsvoll kommunestyre vedtok i 1996 et forbud mot bruk av vannscootere og lignende fartøyer innenfor kommunens grenser. Forbudet ble fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Forskriften finner du på lovdata sine sider under lokale forskrifter

Nabokommunene Hurdal og Nannestad har tilsvarende forskrifter.


Publisert: 07.06.2017 13:12:11
Sist endret: 07.06.2017 13:12