Innhold

Skisse til handlingsplan 2020-2023

Administrasjonens foreløpig skisse til handlingsplan og årsbudsjett ble presentert, se link nederst.

Tallene vil bli kvalitetssikret og innarbeidet i rådmannens grunnlagsdokument som behandles av formannskapet 26. november. Deretter vil formannskapet fremme innstilling til kommunestyret. Formannskapets innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret behandler saken og fatter endelig vedtak 10. desember.

Foreløpig skisse til handlingsplan og årsbudsjett


Publisert: 25.10.2019 12:32:11
Sist endret: 25.10.2019 12:32