Utkast til årsbudsjett og handlingsplan for 2021-2024

Presentasjonen ligger her: Budsjettkonferanse 2021.pdf

Det tas forbehold om at det kan bli mindre endringer i det som er presentert. Komplette dokumenter sendes ut i uke 44, og vil bli drøftet i formannskapet 17. november og med behandling i formannskapet 24. november.

Formannskapets innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets endelige behandling tirsdag 8. desember.


Publisert: 15.10.2020 15:00
Sist endret: 19.10.2020 13:51