Innhold

Søknad om dispensasjon

I helt spesielle tilfeller kan det søkes Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet og det er sendt søknad om dette fra Eidsvoll kommune. Vi kommer til å legge ut ny informasjon om dette når svaret fra Mattilsynet foreligger. 

Generelt forbud om fôring av hjortevilt

Det er et generelt forbud mot å legge ut fôr til hjortevilt. Forbudet er hjemlet i den såkalte CWD-forskriften som tiltak for å hindre spredning av det som på norsk kalles skrantesjuke. I disse dager testes et stort antall hjortedyr for dette og fôringsforbudet er et viktig tiltak for å hindre spredning av denne smittsomme skrantesjuken.

Mattilsynet oppfordrer alle til å være lojale mot forbudet. 

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt dette bør du ta kontakt med oss i kommunen eller Mattilsynet.

  • Tor Fodstad, rådgiver plan og miljø, tlf. 66107018
  • Mattilsynet 

Publisert: 22.01.2018 10:47:01
Sist endret: 22.01.2018 10:47