Utfordringer

Trafikkuhell, sykdom og utfordrende føre, i kombinasjon med mange røde dager har medført at avfallsinnsamlingen har vært og er fremdeles noe forsinket. 

Per 6. januar er status slik:

  • Restavfall på rute 9xx har noe forsinkelse, men er forventet i rute i løpet av tirsdag 7. januar. Dersom ditt avfall ikke er tømt anbefaler vi at du melder avvik så renovatøren tømmer snarest mulig.
  • Restavfall på rute 8xx har noe forsinkelse, men er forventet i rute i løpet av tirsdag 7. januar. Dersom ditt avfall ikke er tømt anbefaler vi at du melder avvik så renovatøren tømmer snarest mulig.
  • Papir/plast på rute 1xx/2xx er forsinket. 214 ferdigstilles tirsdag 7. januar og 215 ferdigstilles onsdag 8. januar. Det er satt inn ekstra kjøretøy og mannskap og det forventes at papirinnsamlingen er i rute i løpet av inneværende uke.

Melding om avvik/feil

Dersom avfallet ikke blir hentet, kan du bruke Min renovasjon (APP) for å melde inn til kommunen. Denne kan du laste ned fra Google Play eller Apple Store.

NB! Eksisterende brukere av appen må fjerne adressen sin og legge den inn på nytt. Dette har sammenheng med kommunereformen (nye kommunenummer på grunn av sammenslåing av flere kommuner og fylkeskommuner). Alle brukere skal ha mottatt pushvarsel om dette.

For å fjerne eksisterende adresse må du trykke og holde inne på adressen for å få opp valget om å fjerne. Så kan du legge inn adressen på nytt.

Hjelp renovatøren frem

For å hjelpe til med å sørge for mest mulig effektiv innsamling av avfallet så bes det om at punktene under ivaretas av abonnentene.

  • Fjerne snø fra lokket på dunken og området mellom dunken og vegen
  • Strø dersom det er glatt
  • Trill frem dunken (maks. 8 meter fra vegen)
  • Ikke overfyll dunken
  • Ikke steng inne dunken med kjøretøy eller annet

Publisert: 07.01.2020 08:32
Sist endret: 07.01.2020 08:32