Innhold

Forsinkelse renovasjon

Forsinkelse gjelder rute 214, 215 og avfallsbrønner plast 741.
Vi har fått vite at de på morgenen i dag fortsatt jobbet med torsdagsrute 214

Vi beklager forsinkelsene!

Renovasjonsbilen må frem

Vi tillater oss samtidig å minne om følgende: Husk snømåking og evt. strøing?

Mye snø skaper ikke bare kaos i trafikken, men også for renovatørene som skal tømme avfallsbeholdere rundt omkring i ØRAS-land. Husk derfor å måke snø rundt beholderne, slik at det blir lett for renovatør å komme til.
Hengslene på beholderne vendes ut på tømmedag.
Avstand fra beholdere til kjørbar vei: maks 8 meter.

Et siste  og like viktig punkt!

Vink til en renovatør!

Sms-varsling og/eller gul avvikslapp?

Det kan være mange årsaker til at nettopp din beholder ikke ble/blir tømt. En gul avvikslapp med informasjon vil bli festet til din beholder og/eller en sms til abonnent, dersom renovatøren opplever at det er ufremkommelig, ikke sortert søppel osv.

Ta kontakt

Ta kontakt med kommunen dersom beholderen din ikke har blitt tømt.

Kontaktinformasjon til Kommunalteknikk

e-post: kommunalteknikk@eidsvoll.kommune.no

tlf. 66 10 70 00

Innbyggertorget - sentralbord - telefon: 66 10 70 00


Publisert: 02.02.2018 12:51:17
Sist endret: 02.02.2018 12:51