Innhold

Høring av forskrift

Utarbeidelse av kommunal forskrift - langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Eidsvoll kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av kommunal forskrift. Forskriften skal fastsette kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal videre regulere føring av venteliste og hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Forskriften vedtas med hjemmel helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, andre ledd. Formålet med forskriften er å legge til rette for mer forutsigbarhet og åpenhet i forhold til tildeling av tjenester og oppfølging av pasientene. Du kan lese mer om forskriften på regjeringen.no

Skal behandles i Kommunestyret

Utkast til forskrift vil bli sendt på offentlig høring før behandling i Kommunestyret den 13. juni 2017.

Forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

Har du synspunkter til denne forskriften?

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for arbeidet med forskriften kan sendes skriftlig innen 2. juni 2017 på mail eller i posten

Postadresse

  • Vanlig epost: post@eidsvoll.kommune.no NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.
  • Sikker sending: Sikker innsending NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.
  • Vanlig fysisk post: Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll 

Frist. 2. juni 2017


Publisert: 02.05.2017 15:16:35
Sist endret: 02.05.2017 15:16