Fortsatt digital undervisning for elever på 5. – 10. trinn

Elevene på 5. – 10. trinn vil fortsatt få opplæringen hjemme via den digitale plattformen Teams i Office 365. Spørsmål om undervisningsopplegg rettes til kontaktlærer.

Foresatte som arbeider i kritisk samfunnsfunksjon kan få tilbud om skoleplass for barn under 12 år. Dette gjelder også barn med særskilte omsorgsbehov.

Ta kontakt med kontaktlærer eller rektor på din skole for spørsmål knyttet til dette. 

Oversikt over skolene og deres kontaktinformasjon finner du her på våre nettsider - både på hver enkelt skole og under telefonlista på Kontakt oss


Publisert: 23.04.2020 12:54
Sist endret: 24.06.2021 12:09