Fra 11. mai blir det endelig mulig å komme på besøk

Nå vil det igjen bli mulig for pårørende å besøke sine ved Vilberg helsetun, Vilberg bosenter og Pålsejordet bokollektiv for senil demente. Dette har vært svært etterlengtet, men det blir ikke helt fritt fram. Vi må sørge for smittevernhensynet ivaretas og at dette blir en trygg og god opplevelse for alle parter.

I første omgang iverksettes en begrenset besøksadgang fra og med mandag 11. mai og dette skal gjennomføres på følgende måte: 

 • Det gis mulighet for besøk utendørs.
  Det settes opp bord og stoler slik at regelen om å holde en avstand på minst en meter overholdes.

 • Det settes opp tre bord ved Vilberg helsetun, tre bord ved Vilberg bosenter og tre bord ved Pålsejordet bokollektiv for senil demente.

 • Pårørende må ta kontakt med avdelingen og avtale tid.
  Det forutsettes at besøkende er friske. Før avtale blir det stilt aktuelle spørsmål for å avklare om de har mulige symptomer. Er det tilfelle, åpnes det ikke for besøk.

 • Det er fastsatt slike besøkstider:

  • Vilberg helsetun: kl 12.30 – 15.30.
   • mandager 1. avdeling 
   • tirsdager 2. avdeling
   • onsdager 3. avdeling 
   • torsdager 4. avdeling 
   • fredager 5. avdeling 

  • Vilberg bosenter: kl 12 – 15.
   • alle hverdager

  • Pålsejordet bokollektiv for senil demente: kl 11 – 12.30 og 13 – 15.
   • alle hverdager
 • Det åpnes for maksimalt 2 besøkende pr. pasient og maksimalt 20 min. pr. besøk.

 • Det vil alltid være en ansatt som møter de besøkende og er til stede og overvåker at besøket foregår i henhold til reglene og på en forsvarlig måte. Hånddesinfeksjon gjennomføres før og etter besøk.

 • Det vil ikke være anledning til fysisk kontakt, avstandsregelen må overholdes.

 • Avdelingen vil konferere med pårørende dersom man vurderer at noen pasienter ikke vil ha glede/nytte av et slikt besøk der man ikke kan gi en klem/holde i hånden.

 • Besøkende bes eventuelt ta med mat og drikke selv.

 • For pasienter som er sengeliggende hele tiden eller som av andre grunner ikke kan ta i mot besøk ute, vurderes tilsvarende begrenset besøk på rommet til vedkommende.

 • Besøkende registreres ved å skrive seg inn på et skjema ved ankomst.

Vi gleder oss til igjen å ta i mot besøk.

Velkommen! 

Kontaktinformasjon

Vilberg helsetun og Vilberg bosenter

Besøksadresse 

Eidsvoll helse og omsorgssenter, Helge Neumannsveg 5, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 00

Pålsejordet bokollektiv for senil demente

Besøksadresse 

Pålsejordet bokollektiv for senil demente, Nils Paulsens veg 2, 2072 Dal, telefon: 66 10 76 20

Publisert: 07.05.2020 12:51
Sist endret: 07.05.2020 13:18