Fra 20. januar åpnes det på nytt for besøk ved Vilberg helsetun

På bakgrunn av lempinger i de nasjonale tiltakene og utviklingen i smittesituasjonen åpnes det igjen for besøk til pasienter ved Vilberg helsetun. At det har forekommet smittetilfeller ved sykehjemmet tilsier imidlertid at det fortsatt må være en del klare begrensninger i besøksadgangen.

Retningslinjer for besøk fra og med onsdag 20. januar

Ved 1. – 4. avdeling på Vilberg helsetun er det åpent for besøk innenfor fastsatt visittid.

Visittiden er:

  • kl. 16.30 – 18.00 for 2. og 3. avdeling
  • kl. 17.00 – 18.30 for 1. og 4. avdeling

Det er nå ikke nødvendig å forhåndsavtale besøk på disse avdelingene.

Besøkende til 5. avdeling kan foreta besøk etter egen avtale med avdelingen som før.

For øvrig gjelder disse viktige punktene:

  • Personer med luftveissymptomer eller som har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19 eller selv har mistenkt eller påvist koronasmitte har ikke anledning til besøk.
  • Besøket skjer på pasientens rom. Hvis man ønsker servering, må dette medbringes av pårørende.
  • Det tillates maksimalt to besøkende pr. dag pr pasient. Pårørende må samordne seg slik at dette overholdes.
  • Det skal utføres hånddesinfeksjon før og etter besøk. Munnbind skal benyttes ved oppholdet på helsetunet, og besøkende skal holde minst en meters avstand til personalet og til pasient.
  • Det er anledning til å gi gaver, blomster el.l. til pasient, så lenge aktuelle smittevernrutiner følges.

Bergrenset gjenåpning av dagavdelingen ved Vilberg bosenter fra 25. januar

På samme bakgrunn gjennomføres det en begrenset gjenåpning av dagtilbudet ved Vilberg bosenter fra mandag 25. januar. I første omgang vil det være et tilbud til inntil 10 brukere pr. dag.


Publisert: 19.01.2021 14:10
Sist endret: 19.01.2021 14:24