Innhold

Fremdeles forsinket søppeltømming pga vær- og føreforhold

Grunnet vær- og føreforhold har søppelbilene hatt problemer med fremkommeligheten. Dette har ført til forsinkelser, og det vil fortsatt være forsinkelser i forhold til oppsatt tømmedato.

Renovatør forventer å være ajour innen fredag 12. januar

Overfylte dunker

På grunn forsinkelsene har flere abonnenter fått overfylte dunker. Samle det du ikke får plass til i dunken i egne sekker og sett dette ved siden av dunken. Renovatørene vil ta med seg disse ved henting.

Takk for forståelsen!

Øvrig informasjon

Viser for øvrig til informasjon lagt ut 29. desember Forsinkelse på renovasjonsrutene og 5. januar Forsinket søppeltømming


Publisert: 08.01.2018 08:49:34
Sist endret: 08.01.2018 08:49