Fremdrift vaksinering 3. dose!

  • 16. desember sendte vi ut sms til resten av gruppen med underliggende sykdom, alder ned til 18 år.
  • 16. desember sendte vi også ut sms til de som er født i 1957-1961, uten underliggende sykdommer.
  • I løpet av 17. - 19. desember starter utsendelse av sms med invitasjon for alle ned til 45 år.

Intervall mellom dose 2 og dose 3

  • For de over 45 år er intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdose (dose 3) endret til minimum 4.5 måneder

  • For de under 45 år og ned til 18 år er intervallet fortsatt 6 måneder.

  • Unntak er skole- og barnehageansatte som nå også kan ha minimum 4,5 måned.
    Veldig mange i denne gruppen fikk sin 2. dose i uke 33 og 34 og kan derfor ikke få dose 3 før 1. eller 2. uke i januar.

Skole- og barnehageansatte

Regjeringen har bedt kommunen om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en oppfriskningsdose.

Vi kommer til å organisere drop-in for skole- og barnehageansatte på gitte datoer. Dette får skole- og barnehageansatte egen informasjon om fra sin rektor eller styrer. 
Viktig å formidle i denne sammenhengen er at du må være helt sikker på at det den dagen du møter opp på drop-in har gått 4, 5 mnd, er det mindre så må vi dessverre avvise i døren. 4,5 mnd i kalenderen regnes som 20 uker (FHI). 

Alt rundt koronasituasjonen


Publisert: 17.12.2021 16:13:08
Sist endret: 17.12.2021 16:30