Frist for nominasjon: Frivilligprisen 2020

Frivillighetsprisen hedrer en ekstraordinær frivillig innsats!

Vi setter pris på frivilligheten!

Frivilligprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i sitt lokalsamfunn. – Vinneren velges ut av styret i Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvolls ordfører John-Erik Vika.

Nominer din kandidat! – Frist for å nominere er søndag 15. november 2020.

Hvert år går vi ut i det lokale Eidsvoll for å finne kandidater. – Alle kan nominere sin kandidat og skrive en begrunnelse for hvorfor du mener akkurat din kandidat er en verdig vinner.

Forslag med begrunnelse sendes til

Du kan sende begrunnelsen til Frivilligsentralen eller til Eidsvolls ordfører John-Erik Vika.

Hensikten med prisen

Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet, og å berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag, forening eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

  • Alle kan sende inn forslag til kandidater til Frivilligprisen.
  • Prisen skal ha fokus på frivillighetens bredde og mangfold.
  • Send forslag til Eidsvoll frivilligsentral innen 15. november.
  • Innkomne forslag vil bli behandlet av styret i Eidsvoll frivilligsentral og representanter fra Eidsvoll kommune.

Prisen deles ut i begynnelsen av desember i nærheten av FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember, tid og sted tilpasser vi hvert år vinneren.

Mer fakta om prisen

Eidsvoll frivilligsentral - Frivilligprisen og statutter
Frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen


Publisert: 04.10.2020 16:31
Sist endret: 05.10.2020 22:25