Innhold

For at Øvre Romerike brann og redning-IKS (ØRB-IKS) skal få en oppdatert og samlet oversikt over alle utsalgssteder, må alle som planlegger og selge fyrverkeri for salgsperioden i 2017 søke innen fristen 1. mai 2017.

Alle tidligere tillatelser som er gitt og har en gyldighet utover salgssesongen 2016 oppheves herved.

ØRB-IKS forvalter brannlovgivningen for kommunene på Øvre Romerike, herunder forskrift om pyroteknisk vare og derigjennom adgangen til å kreve gebyr.


Publisert: 17.03.2017 10:35:04
Sist endret: 17.03.2017 10:35