Fylkesvei 33 ved «Smala» skal forsterkes om lag 50 meter

Arbeidet starter 28. juni og skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker.
Strekningen Feiring – Innlandet grense er stengt i perioden. 
Omkjøring blir skiltet via rv. 4 og E6.

Alle nødetater kan passere – dette inkluderer også hjemmebaserte tjenester. Berørte beboere – fire husstander nord i Feiring – vil bli kontaktet direkte for praktisk informasjon om passering.

Det er Hadeland Maskindrift som utfører utbedringsarbeidet.

Veikanten og oppbyggingen av fylkesvei 33 ved «Smala» skal forsterkes om lag 50 meter, som følge av at det i mai i år gikk et mindre ras under veien. Hele nordre kjørefelt skal graves opp og masser skal skiftes. Deretter skal støpes en betongkonstruksjon som skal forankres i fjell som skal fungere som en støttemur for veien.

Omkjøring

Veien blir helt stengt i perioden mens anleggsarbeidet pågår. Kun nødetater slippes fram. Omkjøring blir skiltet via rv. 4 og E6.

Les hva Viken fylkeskommune skriver om dette


Publisert: 24.06.2021 21:47
Sist endret: 24.06.2021 22:07