Gjenåpning av skolene i Eidsvoll, 5. - 10. trinn.

Vi ønsker å bruke fredagen og mandagen til å forberede skolestart slik at dette blir gjennomført på en trygg og god måte for alle.

I Eidsvoll starter skolene opp for 5. – 10. trinn tirsdag 12. mai. 

Det vil bli sendt ut sms og melding fra hver enkelt skole om klokkeslett og med praktisk informasjon. 1. – 4. trinn og SFO fortsetter sitt tilbud slik vi startet det opp i forrige uke.

Det er mange som gleder seg til å møte hverandre igjen! Dette skal vi få til!

Mer uteskole og mindre klemming.

Det oppfordres så langt det lar seg gjøre å gå eller sykle til og fra skolen. Skoleskyss (Ruter) legger også nå planer for hvordan dette skal håndteres godt og trygt. I mange uker nå har vi hatt et digitalt løft i skolene, nå fremover skal vi skifte fokus raskt og være kreative til andre måter å undervise på. Vi planlegger for flere forskjellige scenarier. Dette skal vi klare! 

 

– Det er mange unger som står og tripper for å møte venner og lærere igjen. I neste uke skal de endelig få komme tilbake på skolen. Det blir ikke en helt lik skole som de er vant til.

Det blir mer uteskole og mindre klemming. Men så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 


Publisert: 08.05.2020 09:37
Sist endret: 08.05.2020 12:44