Spørsmål rundt gjennomføring av arrangmenter

Det kommer mange spørsmål til kommunen om gjennomføring av arrangement. Det gjelder blant annet årsmøter, konferanser, minnesamvær og konfirmasjonsselskaper. Vi viser til nasjonale retningslinjer for dette, den lokale smittevernforskrift i Eidsvoll har ikke egne bestemmelser for arrangementer.

Nasjonale retningslinjer for arrangementer

Nasjonale retningslinjer gir begrensning på fem gjester i eget hjem og maks ti personer i private samlinger utenom hjemmet. 100 personer kan samles til innendørs arrangement hvis man sitter på faste tilviste plasser med god avstand til andre. 
Det betyr at årsmøter, konferanser og minnesamvær som må gjennomføres kan avholdes ved å følge disse retningslinjene. Alle arrangement som kan utsettes anbefales utsatt.

Gjennomføring av konfirmasjoner, bryllup osv. vår/sommer 2021

Når det gjelder den forestående våren og gjennomføring av private sammenkomster som konfirmasjoner og bryllup, så er det ikke mulig å forskuttere hvilke regler som vil gjelde for dette i mai og juni.
Vi må derfor be innbyggerne å holde seg orientert om nasjonale retningslinjer og eventuelle nye lokale bestemmelser i Eidsvoll som kan komme om smittesituasjonen endrer seg. Endringer i den lokale forskrift vil kunngjøres på hjemmesiden og via varsling.

Oversikt over nasjonale retningslinjer finnes her.


Publisert: 04.03.2021 10:40
Sist endret: 04.03.2021 10:44