Gjennomføring av politiske møter i den pågående covid-19 situasjonen

Kommunestyret

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak, men uten tilhørere. Møtet streames.

Formannskap

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Møtene fremover er planlagt som digital møter i Teams.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som fysiske møter i Badet kulturtun med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Møtested - møterom

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som tidligere. I tillegg åpnes det for at det kan gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Alle møter skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det er formannskapssalen og kommunestyresalen som skal brukes. Denne ordningen går frem til jul og ny vurdering vil da gjøres. 

Vi følger nasjonale råd

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

 

Møtekalender

Det finnes en klikkbar møteoversikt under temaet Politikk via vår forside - Møtekalender.
Finn så det aktuelle utvalget i listen og klikk på dato. Datoer og saker fremover i tid er ikke klare og klikkbare før ca. en ukes tid før møtet skal avholdes. 


Publisert: 17.08.2020 15:06
Sist endret: 24.06.2021 12:29