Ordfører vikas tale:

Frivillighetsprisen er innstiftet av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune.

Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet og berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag forening, eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Det var mange og gode kandidater til årets frivillighetspris, men vi klarte og enes om én kandidat til slutt. – Det er vanskelig å beskrive denne personen med ord, uten å avsløre hvem det er, så her går vi rett på sak.

Av innspill til nominasjonen står det følgende;

Kandidaten har gjennom mange år gjort en fantastisk jobb i å dokumentere endringer i bygda, ved at han alltid har med seg kamera og tar bilder. I tillegg stiller han opp og dokumenterer idrettsarrangement, alt fra lokale små arrangement til store nasjonale.

Bjørn har også tatt initiativ til "Digitale Eidsvoll" hvor fotoskatter fra bygdas mange fotografer gjennom historien blir skannet og gjort tilgjengelig for alle.

Bjørn er definisjonen på frivillighet, og ordet nei er sjelden eller aldri å høre fra ham. – Bjørn er overalt. Dokumenterer med foto, digitaliserer gamle bilder, dekker store og små begivenheter. Arrangerer bildekvelder og historiske aftener.

Han deler alt han har av kunnskap og bilder uten at det koster noe. Han beriker nye og gamle Eidsvollinger med å fortelle historier gjennom bilder og fakta.

Uten Bjørns innsats så hadde Eidsvoll vært fattigere på historie, kunnskap og stolthet. – Det er heller ingen tvil om at din innsats har blitt spesielt satt pris på det siste året. Mange historiske bilder og små filmer er delt på sosiale medier, til glede for alle.

Og med det, kjære Bjørn, du er årets vinner av Frivillighetsprisen

GRATULERER!

  

  

Eidsvoll Frivilligsentral takket til slutt for all god hjelp med hjemmeside, facebook og stort engasjement gjennom 12 år som frivillig på ulike aktiviteter og ikke minst dokumentasjon og bilder på utallige arrangement. – Bildet er tatt av Erik Østmundset.

Takk til John Granly for organisering av julesamlingen og til Maria Gjul for nok et flott bilde. 

 

Oversikt over tidligere års priser.

  

  


Publisert: 22.12.2020 12:21
Sist endret: 22.12.2020 12:38