Valgstyret har godkjent stortings- og sametingsvalget 2021 i Eidsvoll.

Valgstyret i Eidsvoll har i møte 15. september godkjent og signert valgprotokollen for stortings- og sametingsvalget 2021.

Kommunens innbyggere har gjort en fin innsats for demokratiet og stemt ved stortingsvalget i 2021. Eidsvoll kommune hadde en oppslutning på 40,9% på forhåndsstemmene og etter valgdagen endte kommunen på en valgdeltagelse på 73,6%.

Vi takker frivillige på stemmestedene for god og uvurderlig hjelp.

Valgstyrets møteprotokoll


Publisert: 22.09.2021 10:26
Sist endret: 22.09.2021 13:13