Åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske. 

Endringene gjøres med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet, og vil skje gradvis.

I Eidsvoll vil dette bety

  • barnehagene kan åpne fra mandag 20. april
  • skolene og SFO åpnes for 1. – 4. trinn mandag 27. april.
  • skolene vil fortsatt være stengt inntil videre for 5. – 10. trinn (men fjernundervisning fortsetter).

Risikogrupper

Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning

Fjernundervisning videre

Fjernundervisning for 1. – 10. trinn fortsetter fram til 24. april og etter dette inntil videre for 5. – 10. trinn og for de som er i risikogruppene.

Rutiner, prosedyrer og veiledninger

Fram til åpning vil kommunen arbeide med rutiner, prosedyrer og det blir utarbeidet veiledninger fra sentrale myndigheter, dette skal sikre et forsvarlig smittevern for alle barn og ansatte i barnehager og skoler.

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge

Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole. – Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. 

Les mer om tiltakene og siste nytt på regjeringen.no

Videregående skoler

Åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette er det Viken fylkeskommune som informerer nærmere om

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig


Publisert: 08.04.2020 09:51
Sist endret: 24.06.2021 11:59