Innhold

Nå kan styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser få nyttige råd om hvordan de kan redusere energibruken i boligselskapet sitt.

Tilbudet består av digital befaring med energirådgiver Knut Olav Knudsen og to informasjonsmøter, ett på våren og ett på høsten.

Vi vet at energieffektivisering i boliger og bygg er komplekst og innebærer ofte store investeringer. Å diskutere planer og utfordringer med en objektiv energirådgiver kan derfor være smart. Flere spørsmål er aktuelle:

  • Vil det lønne seg å legge om til fornybar energi?
  • Hvordan investere uten å øke husleien?
  • Hvordan redusere energibruken og strømutgiftene?
  • Hvilke støtteordninger gjelder?
  • Hvordan tilrettelegge for elbillading?

Tilbudet om digital befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet» gjelder. Vi har 4 gratis befaringstimer å dele ut i første omgang.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere og boligselskap skal kunne ta klimavennlige valg, sier klima- og miljøkoordinator i Eidsvoll kommune Magnus Øgård.

Bestill gratis digital befaring med energirådgiver her

Det vil i 2023 bli gjennomført to informasjonsmøter om smarte energitiltak i boligselskaper. Møtene gjennomføres digitalt.

Her kan du lese mer om digitlt informasjonsmøte

Valg av oppvarmingsløsning og tilrettelegging for elbillading kan være utfordrende. Det er ofte mange spørsmål, lange beslutningsprosesser med mange involverte. Tenk på dette:

Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Det er nå lovpålagt å kunne lade elbilen sin selv også når man bor i borettslag eller sameie.

Det er mange borettslag og sameier som betaler ekstra for effekt via nettleien på grunn av høye forbrukstopper. Ofte er ikke styrene klar over at dette koster dem mange tusen kroner ekstra i året på nettleien. Smartere bruk av strøm kan redusere dette vesentlig.

Hva skal energikilden til oppvarming og varmt tappevann være i årene fremover? Dette er et aktuelt spørsmål som kan være vanskelig å ta stilling til når det er mange beslutningstagere.

Tilbudet om digital befaring med energirådgiver er levert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Kampanjen er i samarbeid med Simenergi AS og energirådgivningen er ved energirådgiver og energientreprenør Knut Olav Knudsen.

Mer kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no.

Spørsmål til kampnajen kan rettes til post@simenergi.no


Publisert: 05.05.2023 14:07:48
Sist endret: 09.05.2023 12:38