Grunnskole og barnehager fortsetter på gult nivå

Strenge tiltak for alle kommuner i Viken

Det ble natt til tirsdag 16. mars innført strenge tiltak for alle kommuner i Viken. Dette er tiltak etter covidforskriftens kapittel 5A som omtaler en rekke områder i samfunnet, men som ikke omtaler tiltak i skoler og barnehager. Tiltak i skoler og barnehager er svært inngripende og må begrunnes i lokal smittesituasjon.

Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe har listet opp kriterier som kan benyttes til å ta en slik avgjørelse lokalt, og på bakgrunn av dette definert en del kommuner som etter kriteriene kan settes på rødt nivå. Eidsvoll er ikke blant disse kommunene.

Lokal smittesituasjon er pr. i dag relativt oversiktlig

Lokal smittesituasjon i Eidsvoll er pr i dag relativt oversiktlig. Vi har hatt en svært høy testaktivitet i uke 10 og smittesporingen har arbeidet intensivt med å kartlegge de smittetilfellene som ble avdekket. Det er heldigvis en relativt lav andel positive prøver blant de testede, om lag 2,5% positive i 1500 prøver. Det har vært karantenetiltak ved tre skoler. Vilberg skole der karantenetiltak ble avsluttet 12. mars. Dal barneskole som avsluttes med test i dag. Eidsvoll Videregående som avsluttes med test i dag. Situasjonen var betydelig mer uoversiktlig i januar.

Videregående skoler settes til rødt

Eidsvoll VGS settes i rødt nivå på grunn av stor mobilitet over kommunegrensene. Rødt nivå i videregående medfører halvering av fysisk tilstedeværelse. Argumentet for rødt nivå er effekten på mobilitet for de 160 elevene fra andre kommuner da 75% av disse er bosatt i områder med vesentlig høyere smittetrykk enn Eidsvoll. Elevene ved videregående skoler er i større grad selvstendige og er ikke avhengig av voksne tilstede hjemme. Tilrettelagt avdeling driftes med ordinær tilstedeværelse.

Feiring VGS fortsetter undervisning på gult nivå da rødt nivå er lite treffende for denne skolen som hovedsakelig har internatelever.

Grunnskoler og barnehager

Grunnskole og barnehager fortsetter på gult nivå etter en vurdering av lokal smittesituasjon i Eidsvoll. Det er god beredskap i skoler og barnehager for omlegging til rødt nivå dersom lokal smittesituasjon forverres. Situasjonen følges nøye av kommunens administrasjon, smittesporingsteamet og undertegnede.

Med vennlig hilsen kommuneoverlege, Carl Magnus Jensen

Alt om koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 16.03.2021 14:24
Sist endret: 16.03.2021 14:31