Handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021 - offentlig ettersyn

Handlingsplan 2021 - 2024 og budsjett 2021 ble behandlet i formannskapets møte 24.11.2020.
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021, administrasjonens forslag til  gebyrregulativ 2021.

Saksprotokoll fra møte i formannskapet - sak nr. 20-131 - handlingsplan og budsjett.pdf

Handlingsplan 2021 - 2024 tekstdel.pdf

Forslag til gebyrregulativ kommunal forvaltning 2021.pdf 

Prisliste 2021 øvrige områder.pdf

Budsjett og handlingsplan 2021-2024 - FrP.pdf

Høyres budsjett og handlingsplan 2021 - 2024.pdf

Posisjonspartienes budsjett og handlingsplan 2021-2024.pdf


Publisert: 25.11.2020 09:27
Sist endret: 25.11.2020 09:56