Handlingsplan 2022-2025. Budsjett 2022

Her kan du lese Handlingsplan 2022 - 2025 Kommunedirektørens grunnlagsdokument oppdatert 221121.pdf

Dokumentet er et hjelpemiddel for formannskap og kommunestyre i budsjettarbeidet. Det er formannskapet (som økonomiutvalg etter kommuneloven) som avgir budsjettinnstilling og ikke kommuneadministrasjonen. 

Formannskapets innstilling vil foreligge etter møtet 30. november og vil da ligge ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling 14. desember.


Publisert: 23.11.2021 13:46
Sist endret: 23.11.2021 13:53