Handlingsplan 2022-2025. Årsbudsjett 2022

Her kan du lese Kommunedirektørens grunnlagsdokument 5.11.2021 – før regjeringens tilleggsproposisjon

Grunnlagsdokumentet er utarbeidet før Støre-regjeringen fremmer tilleggsproposisjon, som skal forhandles og vedtas i Stortinget. Dokumentet er et hjelpemiddel for formannskap og kommunestyre i budsjettarbeidet. Det er formannskapet (som økonomiutvalg etter kommuneloven) som avgir budsjettinnstilling og ikke kommuneadministrasjonen. Formannskapets innstilling vil foreligge etter møtet 30. november og ligge ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling 14. desember.


Publisert: 05.11.2021 10:55
Sist endret: 05.11.2021 12:28