Fra og med torsdag 26.mars skal alle elever melde seg på teams via chatten med et «hei» til sin kontaktlærer mellom kl. 0830 og 0900. Videre skal de melde i samme kanal «logger av» mellom kl. 1330 og 1400 hver dag.

De fleste lærerne har opprettet «en til en» kanaler i teams. Det betyr at eleven kan snakke privat med sin lærer uten at noen andre kan se det. Lærerne som ikke har laget slike vil gjøre det fortløpende.

Ukeplanene vil ligne på det de gjør i dag, med mulighet for noen justeringer. Vi vil også fortsette med å utvikle undervisningsvideoer. Alle elevene har, eller skal gjennomføre en enkel undersøkelse i forms slik at skolen får samlet data om hvordan elevene opplever den nye skolehverdagen.

Vask hendene, hold avstand og ta vare på hverandre.

 


Publisert: 25.03.2020 14:34
Sist endret: 01.04.2020 14:55