Helsedirektoratet har vedtatt stenging av følgende virksomheter

med virkning fra 16. mars kl. 00.00 til og med 26. mars med mulighet for forlengelse. 

Det er viktig å lese hele brevet/vedtaket fra helsedirektoratet -

 

her har vi imidlertid trukket ut litt informasjon

Virksomheter nevnt i vedtaket

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv. 

Unntak

"...Kommunene forutsettes å sikre at pasieneter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås..."

 

Tidligere informasjon om Koronaviruset

Her samles alt om koronasituasjonen Eidsvoll : Status og praktisk info om koronaviruset Eidsvoll


Publisert: 16.03.2020 10:17
Sist endret: 17.02.2021 10:03