Innhold

Dette kan du bidra med:

  • Fjerne snø fra lokket på dunken og området mellom dunken og vegen
  • Strø dersom det er glatt
  • Trill frem dunken (maks. 8 meter fra vegen)
  • Ikke overfyll dunken
  • Ikke steng inne dunken med kjøretøy eller annet

For at renovatøren skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte, må alle husstander bidra for å hjelpe dem frem.

Hvis det ikke er tilrettelagt kan du risikere at avfallet ikke blir hentet. Renovatøren skal da henge en gul lapp med forklaring på hvorfor det ikke tømmes.

Melding om avvik/feil

Dersom avfallet ikke blir hentet, kan du bruke Min renovasjon (APP) for å melde inn til kommunen. Denne kan du laste ned fra Google Play eller Apple Store.

Hvilke plikter og rettigheter har du, vi og renovatøren?

Dette er utdrag fra Forskrift om husholdningsrenovasjon i Eidsvoll kommune. Forskriften regulerer plikter og rettigheter for abonnenter, renovatør og kommunen.


Publisert: 08.01.2019 09:51:07
Sist endret: 08.01.2019 09:51