Innhold

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 22.08.17, sak 86/17, å legge ut forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.

Høringsfrist: 13. oktober 2017.

Eventuelle merknader til forslag til forskrift kan rettes til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller pr. e-post til: postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 13.10.17.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene. 

Forslag til forskrift

Saksfremlegg

 


Publisert: 30.08.2017 10:35:24
Sist endret: 30.08.2017 10:35