Innhold

Utvalg for næring-, plan og miljø vedtok i møte den 22.08.17, sak 85/17, å legge ut forslag til handlingsplan for opprydding i spredt avløp til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.

Høringsfrist: 13. oktober 2017.

Eventuelle merknader til forslag til forskrift kan rettes til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller pr. e-post til: postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 13.10.17.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.

Forslag til handlingsplan

Saksfremlegg


Publisert: 29.08.2017 12:06:23
Sist endret: 29.08.2017 12:06