Høring av forslag til Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp

Det kunngjøres med dette at forslag til Hovedplan vannforsyning og Hovedplan avløp for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig ettersyn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok den 25.04.2017 å legge ut følgende saker til offentlig ettersyn:

Hovedplan vannforsyning 2017 – 2028 Offentlig høring. Sak.2015/3903.

Hovedplan avløp 2016 – 2023 Offentlig høring. Sak.2014/3480.

Eventuelle merknader til planforslagene sendes Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller på e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no senest 21.06.2017

Eventuelle merknader merkes med saksnr. 2015/3903 for hovedplan vann, og saksnr. 2014/3480 for hovedplan avløp.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.

Hovedplan vannforsyning 2017-2028.

Saksfremlegg Hovedplan vannforsyning - høring

Forslag til Hovedplan vannforsyning 2017-2028

Nasjonale mål for vann og helse

Hovedplan avløp 2016-2023

Saksfremlegg Hovedplan avløp - høring

Forslag til Hovedplan avløp 2016-2023


Publisert: 06.05.2017 00:00:00
Sist endret: 06.05.2017 00:54