Innhold

Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok den 25.04.2017 å legge ut følgende saker til offentlig ettersyn:

Hovedplan vannforsyning 2017 – 2028 Offentlig høring. Sak.2015/3903.

Hovedplan avløp 2016 – 2023 Offentlig høring. Sak.2014/3480.

Eventuelle merknader til planforslagene sendes Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller på e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no senest 21.06.2017

Eventuelle merknader merkes med saksnr. 2015/3903 for hovedplan vann, og saksnr. 2014/3480 for hovedplan avløp.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.

Hovedplan vannforsyning 2017-2028.

Saksfremlegg Hovedplan vannforsyning - høring

Forslag til Hovedplan vannforsyning 2017-2028

Nasjonale mål for vann og helse

Hovedplan avløp 2016-2023

Saksfremlegg Hovedplan avløp - høring

Forslag til Hovedplan avløp 2016-2023


Publisert: 06.05.2017 00:00:00
Sist endret: 06.05.2017 00:54