Innhold

Utvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte den 14.02.17, sak 16/17, å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsvoll kommune til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.

Kommunen oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Høringsfrist: 18. mai 2017.

Eventuelle merknader til forslag til forskrift kan rettes til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll, eller pr. e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no. innen 18.05.17. 

Klikk på lenkene nedenfor for å lese saksdokumentene.

Forslag til forskrift

Saksfremlegg


Publisert: 06.04.2017 09:21:49
Sist endret: 06.04.2017 09:21