Eidsvoll kommune har på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til vegnavn i saken, og dette legges ut til høring etter lov om stadsnamn (Stadnl. § 8).

Nytt forslag til vegnavn er følgende

• Vormtråkk driftsveg
• Vormtråkk turveg

Høringsfrist er fredag 8. desember 2023.

 

Les hele høringen her


Publisert: 17.11.2023 09:58:07
Sist endret: 17.11.2023 09:58