Innhold

Høring av Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028

Hovedutvalg for helse og omsorg behandlet i sitt møte den 19. september 2017, politisk sak 32/17, forslag til ny Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028.

Høring - Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028

Forslaget legges ut på høring med frist 1. november 2017


Publisert: 29.09.2017 13:00:56
Sist endret: 29.09.2017 13:00