Høringsfristen forlenges til 30. april 2020

Dette innebærer at kommuneplanen vil ligge ute til høring og offentlig ettersyn i 13 dager ekstra.

Årsaken til utsettelsen har sammenheng med koronasituasjonen i den forstand at innbyggermedvirkningen kan bli noe redusert på grunn av denne. Ved å forlenge høringsfristen 13 dager gir kommunen folkevalgte og innbyggere litt ekstra tid i en viktig medvirkningsprosess. 

Merknader til planforslaget kan sendes med brev til Eidsvoll kommune, PB 90, 2081 Eidsvoll. Det kan også benyttes epost, postmottak@eidsvoll.kommune.no, evt. digitalt svarskjema som er linket til høringssaken.


Publisert: 15.04.2020 10:21
Sist endret: 15.04.2020 10:22