Hovedopptaket i barnehage er i gang

Første runde med tilbud er sendt ut, så sjekk din digitale postkasse. Svarfrist er 17. mars.

Har du ikke mottatt tilbud, ikke fortvil, det sendes ut i flere omganger.

Erfaringsvis er vi ikke ferdige før slutten av april.


Publisert: 13.03.2023 12:57:51
Sist endret: 28.03.2023 14:38