Innhold

Det er tekniske problemer i det nye sakssystemet vårt med å få frem innkallingen  til Teams-møte i hovedutvalg for næring, plan og miljø.
Dette er meldt leverandør som jobber med saken. 

Vi har imidlertid laget møteinnkalling med saksframlegg men uten vedlegg.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø - møte 17.11.2020.pdf


Publisert: 13.11.2020 12:18:42
Sist endret: 13.11.2020 12:20