Innhold

Er du kvinne og født i 1991 eller senere?

Ønsker du å benytte deg av dette gratistilbudet? Da må du ta kontakt med Helsestasjon for Ungdom i Eidsvoll og starte med første vaksinen senest i desember 2018. Vaksinasjonsprogrammet består av tre vaksinedoser. 

HPV-vaksinasjonsprogrammet

Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016  tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet var november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadiet til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser og tilbudet varer i en toårsperiode fra november 2016.

NB! Vaksinasjon må starte opp senest desember 2018 og den siste dosen må være tatt innen 1. juli 2019. 

Henvendelse til Helsestasjon for ungdom

Du kan henvende seg på helsestasjon for ungdom for å få HPV-vaksinasjon 

onsdager fra kl. 13.30 - 17.00 dropp inn, ingen timebestilling - Eidsvoll helsestasjon

Spørsmål?

Spørsmål kan stilles til helsestasjonstjenesten i Eidsvoll, Telefontid mellom kl. 08.00-10.30

Ytterligere informasjon

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine


Publisert: 26.09.2018 10:20:29
Sist endret: 26.09.2018 10:20