Innhold

Forsrift til Opplæringslova er endret

Fra 1. august 2022 gjelder følgende for betaling i SFO.

  1. Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og kapitalinntekter enn kr 528 333,- søke om redusert foreldrebetaling. 
  2. Foreldre med barn i 1. trinn vil etter søknad (samme som over) få gratis SFO-plass.
  3. Alle barn på 1. trinn får fritak fra foreldrebetaling for 12 timer per uke.
  4. Foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn skal ikke betale for SFO-plass.

Eventuelle feil i faktura blir trukket fra på en senere faktura. 

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO 1. - 4. trinn finner du her og gjøres tilgjengelig under "alle skjema" fra forsiden. Dersom søknaden innvilges og barnet går på 1. trinn, vil SFO være gratis fra 1.8.2022.

Du kan se forskriften til Opplæringslova ved å gå inn på denne lenken.


Publisert: 21.06.2022 10:48:05
Sist endret: 21.06.2022 10:48