Innhold

Forskrift til Opplæringslova er endret

Fra 1. august 2020 gjelder følgende for betaling i SFO.

Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og kapitalinntekter enn kr 452 833,- søke om redusert foreldrebetaling.

I tillegg skal foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn ikke betale for sin SFO plass.

Fakturering for august går som normalt. Eventuelt for mye betalt blir trukket fra på en senere faktura.

Ytterligere informasjon om forskriftsendringen vil ligge tilgjengelig på skolenes nettsider når dette er helt klart.

Søknad om redusert foreldrebetaling for barn i SFO 1. og 2. trinn ligger under lenken her, eller under "alle skjema" fra forsiden.

 

Du kan se forskrift til Opplæringslova her.


Publisert: 05.08.2020 13:32:51
Sist endret: 01.03.2021 10:33