Innhold

Forsrift til Opplæringslova er endret

Fra 1. august 2021 gjelder følgende for betaling i SFO.

Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og kapitalinntekter enn kr 528 333,- søke om redusert foreldrebetaling.

I tillegg skal foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn ikke betale for sin SFO plass.

Fakturering for august går som normalt. Eventuelt for mye betalt blir trukket fra på en senere faktura.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO 1. - 4. trinn finner du her og gjøres tilgjengelig under "alle skjema" fra forsiden.

Du kan se forskriften til Opplæringslova ved å gå inn på denne lenken.


Publisert: 28.07.2021 12:41:06
Sist endret: 19.08.2021 15:53