Innhold

  • Klippekort og sesongkort vil få forlenget varighet som følge av stengt bad.
    Forlengelse blir automatisk iverksatt etter at badet gjenåpner.
  • I første omgang stopper Råholt Bad trekkbeløpet med forfall 20. april, altså autotrekket for dem som har løpende avtaler betalt med avtalegiro. 

  • Autotrekket med forfall 20. mars går som normalt. Erstatning/betalingsfri skjer etterskuddsvis.
    Hvis total stengtperiode blir på mer enn én måned, så iverksettes ytterligere betalingsfri.

Grundig vask av Råholt Bad begynte torsdag 12. mars, rett etter at siste badegjest gikk hjem. 
I praksis vil årets hovedrengjøring bli gjennomført nå i mars.  Hovedrengjøring betyr vanligvis fem dagers stengt bad i august. 

Ta ekstra godt vare på hverandre i disse dager.  Vi håper å se dere snart!


Publisert: 16.03.2020 10:31:27
Sist endret: 24.06.2021 10:59