Hverdagsrehabilitering

Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll - telefon direkte til teamet: 66107636 - e-post til koordinator/ergoterapeut

Kontaktinformasjon til hele teamet finner du her

NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post 

Innhold

Hverdagsrehabilitering - Hva er viktig for deg?

- Ved oppstart av hverdagsrehabilitering var det viktig å øve på å bli trygg i forflytninger både inne- og utendørs, kunne kjøre bil, handle i butikk og være aktiv med barnebarn.

- Hun fikk besøk av hverdagsrehabiliteringsteamet i en måned før teamet ble satt på pause på grunn av koronasituasjonen. Sammen jobbet vi for å nå målene som ble satt ved første besøk. Her bidro vi med tilrettelegging, veiledning og øving på aktivitetene. Da teamet ble satt på pause, tok hun ansvar å fortsatte å øve på egenhånd med oppfølging per telefon. Hun utfordret seg selv, opplevde mestring og ble mer trygg i utførelsen av daglige aktiviteter. Nå er hun aktiv og deltakende i hverdagen med blant annet; Hagearbeid, klipper gresset, kjører bil, handler i butikk, støvsuger, lager middag, vasker klær, går i kjellertrappen, går turer og leker med barnebarn.

Nå har hun fått tilbake selvtillit, mestringsfølelse og mestringsevne i daglige aktiviteter. Hun har blitt mer selvstendig og trygg, og kan utføre meningsfulle aktiviteter igjen. Hennes mål er å bygge videre på det hun mestrer i dag og videre fremover.

Her ser du bilder fra en suksesshistorie!

Det er mestringsfølelse og trygghet i å kunne gå tur i nærmiljøet - på egenhåndHer mestrer hun å klippe gresset på egenhånd, dette er en av hennes "hva er viktig for deg" - tingHer får hun trygghetsfølelsen og mestringsfølelsen ved å støvsuge selv - hjemme

Ta kontakt med oss du òg

Er du motivert for å bli mer selvstendig i hverdagen? Ønsker du oppleve mestring og være uavhengig av andre? 

Ta kontakt med hverdagsrehabiliteringsteamet - se kontaktinformasjon øverst på siden. 

Ytterligere informasjon om hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Brosjyre hverdagsrehabilitering.pdf


Publisert: 11.06.2020 12:33:00
Sist endret: 11.06.2020 13:42