Innhold

Invitasjon til workshop!

«Hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser?»

Strategisk Næringsplan, handlingsprogram for Gardermoregionen. 
I Gardermoregionen vedtok man i januar i år en overordnet strategisk næringsplan for regionen og kommunene på Øvre Romerike.

Det jobbes nå med å konkretisere et handlingsprogram, og i den forbindelse ønskes det innspill på hva som menes er viktig å ta tak i, og hva slags type satsinger vi kan få ønsket effekt av.

Brenner du for lokale arbeidsplasser, utvikling av nye, og vil du være med på å løfte frem næringslivet i regionen? I lys av pandemien som vi er mitt oppe i, er det viktigere enn noen gang å se hva som skal til av omstilling og hva vi kan gjøre for å få flere bein å stå på i næringslivet.

Sju satsningsområder

I løpet av ei kort økt skal vi kort innom de sju satsingsområdene som er beskrevet i planen

 • TEKNOLOGIUTVIKLING
 • KUNNSKAP/KOMPETANSE
 • REISELIV/AKTIVITET/ KULTUR/NATUR
 • GRØNN NÆRING/ LANDBRUK
 • LOGISTIKK
 • HELSE
 • INNOVATIVE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Rammeverk

Vi ønsker dine innspill på hva man bør jobbe videre med basert på følgende rammeverk

 • IDENTITET
 • FORTRINN
 • GJENNOMFØRBARHET

Tid og sted

 • Gjerdrum: 5 oktober kl. 18.00 – 20.30. Gjerdrum Kulturhus. Påmelding innen 2.oktober
 • Hurdal: 6 oktober kl. 08.30 – 11.00. Kommunestyresalen Hurdal Rådhus. Påmelding innen 2 oktober
 • Nannestad: 6.oktober kl. 18.00 – 20.30. Nannestad Rådhus. Påmelding innen 2.oktober
 • Ullensaker: 7. oktober kl. 17.30 – 20.00. Business Jessheim. Påmelding innen 5 oktober
 • Eidsvoll: 8 oktober kl. 09.00 – 11.30. Best Western, Letohallen. Påmelding innen 6. oktober
 • Nes: det blir kun gjennomført et administrativt møte i Nes, men næringsaktører fra Nes er velkommen på møtene i de andre kommunene.

Påmelding

Meld deg på til runar@innovasjon-gardermoen.no.

NB! Vi har begrenset kapasitet på møterommene på grunn av smittevern, så vær tidlig ute med å melde deg på.Publisert: 14.09.2020 10:51:59
Sist endret: 14.09.2020 10:54