Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen

  • innen 31. mars klokken 12.00.  

Fristen er absolutt og listeforslaget må ha ankommet valgstyret i kommunen innen fristens utløp.

Vi oppfordrer alle listeforslagsstillere til å levere forslaget i god tid før fristen.

Det er viktig å sette seg inn i formelle krav og frister for innlevering av listeforslag

Listeforslag elektronisk 

I år er det mulig å levere elektronisk listeforslag. Alle partier oppfordres til å levere listeforslaget elektronisk.

Elektronisk listeforslag til Kommunestyrevalget 2023 - her ligger det også en god veiledning for utfylling. 

Listeforslag på papir

Valgdirektoratet har utarbeidet mal for listeforslag på papir, om det skal leveres listepapir på papir er det ønskelig at malen benyttes, men det er ikke et krav. 

Veiledning for utfylling på papir 

Maler for listeforslag på papir
Maler for vedlegg

Listeforslaget på papir må sendes til:

Valgansvarlig i Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll

eller leveres til Innbyggertorget på rådhuset i Eidsvoll, innen 31. mars kl. 12.00

Spørsmål

Dersom du har spørsmål ta kontakt med kommunens valgansvarlige
Ole Slåtbråten, e-post: Ole.Slatbraten@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 16.01.2023 20:28:40
Sist endret: 19.01.2023 10:00